Abonner på nyheter fra Haugesund kommune

Stafettloggen-banner

Utskrift

Bedre tverrfaglig innsats

Skrevet av Inger Lise Bratteteig .

Bedre tverrfaglig innsats, stafettloggen,er pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet. Haugesund kommune har sammen med sju andre kommuner utarbeidet en handlingsrekke fra en bekymring til kontinuerlige og systematiske tiltak dokumentert i en web–basert løsning. Samtlige tjenester som retter seg mot barn og unge,organisasjonene og KFU er involvert.  

StafettloggenProsjektet skal munne ut i en inspirasjonsmodell for norske kommuner. Stafettloggen bygger på tett involvering av foreldre helt fra en bekymring avdekkes.

Ved foreldres samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og evalueres. Den som er tettest på barnet i tjenestene, har ansvar for loggen.Loggen vil følge barnet / eleven gjennom barnehage / skoleløpet, dersom den ikke avsluttes, og sikre god informasjonsflyt ved alle overganger. 

Haugesund kommune skal pilotere prosjektet i samtlige skoler og barnehager samt hjelpetjenestene i skoleåret 2014/2015.